Giới thiệu

07/28/2012
Giới thiệu

Xem tiếp

Hướng dẫn Đăng ký tài khoản cá nhân trên Alimama

08/20/2012
Để thực hiện các giao dịch với Alimama, bạn cần có tài khoản người dùng. Hướng dẫn này giúp bạn tạo tài khoản người dùng.

Xem tiếp

Hướng dẫn: Đăng nhập tài khoản trên Alimama.vn

08/20/2012
Bạn cần đăng nhập tài khoản trước khi tiến hành các giao dịch với Alimama. Click để xem hướng dẫn các cách đăng nhập.

Xem tiếp

Hướng dẫn: Mua hàng trên Alimama.vn

08/20/2012
Các bước hướng dẫn để bạn có thể chọn và mua hàng trên Alimama

Xem tiếp

Hướng dẫn: Nạp tiền vào tài khoản cá nhân

08/21/2012
Hướng dẫn các bước để bạn có thể nạp tiền vào tài khoản cá nhân trên Alimama và mua hàng

Xem tiếp

Hướng dẫn: Tạo mật khẩu thanh toán

08/21/2012
Để giao dịch, bạn cần tạo mật khẩu thanh toán để tăng cường bảo mật. Chỉ bạn biết mật khẩu này và giao dịch với Alimama.

Xem tiếp

Hướng dẫn: Thanh toán đơn hàng

08/21/2012
Các bước hướng dẫn để bạn có thể thanh toán đơn hàng trên Alimama

Xem tiếp

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản

09/27/2012
Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại alimama.vn bằng video

Xem tiếp

Thông tin liên hệ

Hotline: 0120.488.88.86

Hotro_alimama
Tuvan_alimama